Krauter-serien er en urteserie med spesialblandinger som går spesifikt mot funksjoner og plager i kroppen. Serien baserer seg på utprøvde og velfungerende resepter fra helseklinikker i Østerrike, hvor de har vært i bruk i flere år. Denne serien består av godkjente urter etter strenge europeiske kvalitetskrav.